Ładowanie strony

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

  • Prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej w organizacjach, obiektach.
  • Nadzór inwestycji budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  • Przygotowywanie obiektu budowlanego do odbiorów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  • Opracowywanie ekspertyz przeciwpożarowych.
  • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  • Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  • Przeprowadzanie audytów, kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  • Przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych.
  • Przygotowywanie oceny warunków ochrony przeciwpożarowej.